Kapat× Destek

güvenlik

PVB veya polikarbonat ara katmanlı laminasyonlu birleşimlerdir. Gerektiğinde cam plakalar temperli olarak kullanılabilir. Can ve mal güvenliğine karşı saldırıların sözkonusu olduğu yerlerde kullanılır. Karakollar, psikiyatri koğuşları, bankalar gibi binalar ile hırsızlık, ateşli ve ateşsiz silahlarla saldırı ve benzeri suçların önlenmesi suçlunun caydırılması veya suçlunun eylem sonrasında yakalanmasının kolaylaştırılması amaçlarına yöneliktir. 3 kategori altında değerlendirilmektedir:


• A grubu Darbeye dayanıklı camlar
• B grubu İstenmeyen Geçişler ve Hırsızlığa Karşı Dayanıklı Camlar
• C grubu Ateşli Sliahlara Dirençli Camlar (C1, C2, C3, C4, C5)
C grubunda her biri belirli silah türü, kurşun çarpma hızı (m/s) ve çarpma enerjisine göre sınanmış alt kategorilerde yer almıştır.

Lamine cam, özel bağlayıcı polivinil butiral (PVB) tabakalar yardımıyla iki veya daha fazla cam plakanın ısı ve basınç altında birleştirilmesi ile üretilir. Kırılma halinde parçaları yerinde tutarak yaralanma risklerini azaltır, bir taraftan diğer tarafa istenmeyen geçişleri önler veya geciktirir. Eğimli ve başüstü camlamaların iç camları için tercih edilebilecek bir çözümdür. Aynı zamanda düşük UV geçirgenliği ile eşyaların doğal renklerinin daha uzun süre korunması ve gürültü kontrolü açısından yaralıdır.
 

Yapılan temperleme işlemi, camların yumuşama noktasında yakın bir dereceye kadar ısıtılıp hızla soğutulması ile cam yüzeylerine mukavemet kazandırılması işlemidir. Isıl işlemsiz camlara göre yaklaşık beş kat daha dayanıklı olan temperli camlar kırıldığı zaman zar büyüklüğünde keskin köşeleri olmayan parçalara ayrılarak yaralanma riskini azalttığından güvenlik camı olarak kullanımı uygundur. Temperleme camın gücünü ve ısıl gerilimlere karşı direnci de arttırır. Temperlenmiş cama herhangi bir kesim, delik delme, kenar ve yüzey işlemi yapılamaz. Başüstü camlamaları, bitmiş döşeme kotundan 90 cm. yüksekliğe kadar olan düşey camlamalar, cam ve camlı kapılar, trafiğin yoğun olduğu geçitler, yaşlı ve çocukların topluca bulunduğu yerler ve özel cam uygulamaları belli başlı uygulama alanlarıdır.

Renksiz ve şeffaf olan bu cam, görüntü ve ışık geçirgenliği sağlar. BS476’ya bölüm 22’ye göre 60 dakikaya kadar bütünlüğünü korur. UV’den etkilenmez. Pyroshield markalı olarak satışa sunulmaktadır.